KUPOVINA PRVOG STANA

Kupovina prvog stana je jedan od najvažnijih događaja u životu I zato se za ovaj proces treba ozbiljno pripremiti. Kada izaberete svoj budući dom, što znači da ste se odlučili za lokaciju, utvrdili cenu sa prodavcem i razmislili da li kupujete nekretninu za gotovinu ili na kredit, veoma je važno I da na papir stavite sve troškove koji se javljaju u toku ove procedure.

Ako kupujete stan,od troškova imate obavezu plaćanja takse kod notara, porez na prenos apsolutnih prava, taksu za upis prava vlasništva u katastar nepokretnosti I taksu za overu založne izjave ako se kupovina stana finansira sredstvima stambenog kredita.
Kada kupujete nekretninu očekuje vas plaćanje poreza. Poreski oblici su porez na dodatnu vrednost ili porez na prenosi apsolutnih prava. Ipak, postoje olakšice za kupce prvog stana, a to su svi građani koji prethodno nisu bili vlasnici nepokretnosti. To važi i za novogradnju i za stanove u staroj gradnji.N.
Tako, na primer, kada kupujete nekretninu stare gradnje vaša obaveza je da platite porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% vrednosti stana. Za kupovinu prvog stana OSLOBOĐENI ste ovog poreza.

Takođe, postoji i obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost za kupovinu stana i on iznosi 10%.

Vlasnik prvog stana ima pravo na povrat PDV-a koji je plaćen kroz kupoprodajnu cenu. Oslobađa se poreza za kvadraturu do 40m2 i za svakog člana porodičnog domaćinstva još 15m2 po članu. Pravo na povrat poreza možete ostvariti tako što ćete poresku prijavu predati nadležnoj filijali poreske uprave.