Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kao potencijalne klijente, agencija za promet nekretnina Agencija Stamenković nekretnine -Slađana Stamenković PR ,obaveštava Vas u koje svrhe će se vaši lični podaci koristiti, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

1. Vrste podataka koje prikupljamo

Podaci koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate ukoliko ste zainteresovani za kupovinu ili izdavanje nekretnine, kao i dodatne usluge koje Agencija Stamenković nekretnine -Slađana Stamenković PR nudi, a koje je agencija u obavezi po Zakonu da pribavi od klijenata a to podrazumeva sledeće sledeće lične podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresa;
 • Kontakt podaci ( adresa e-pošte i broj (mobilnog telefona);
 • Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta;
 • Svojeručni potpis;
 • Podaci o kreditnim karticama i broju bankovnog računa;
 • sadržaj koji nam prosleđujete (popunjavanjem forme “Ponudite nekretninu”)

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka

Vaši lični podaci koji su definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja, biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za kupovinu, prodaju, izdavanje nepokretnosti u vezi sa objavljenim nepokretnostima na sajtu STAMENKOVIĆ NEKRETNINA.

Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem i razumevanjem Vaših potreba.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

3. Način korišćenja podataka

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, čuvanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

4. Informacije o korisnicima podataka

Agencija Stamenković nekretnine -Slađana Stamenković PR Vaše podatke o ličnosti neće dati na korišćenje trećim licima, izuzev u slučaju kada tako nalažu važeći propisi Republike Srbije.

5. Obaveza i pravni osnov obrade podataka

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

6. Vaša prava U skladu sa Zakonom

Imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;
 • je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • je način obrade nedozvoljen;
 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

8. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

9. Mere zaštite

Agencija Stamenković nekretnine -Slađana Stamenković PR će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi se zaštitili Vaši podaci o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

10. Ostalo

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti naši kontakt podaci su:

Slađana Stamenković PR,
Trg mladenaca 5, 21000 Novi Sad,
e-mail: stamenkovicsladjana@gmail.com
tel: 064/2774755

SAGLASNOST

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da Agencija Stamenković nekretnine, Slađana Stamenković PR može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.