Povrat PDV-a - SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

Ako ste nedavno kupili svoj prvi stan i to u novogradnji verovatno vas zanima da li možete ostvariti pravo na povrat PDV-a i koji su uslovi za to. Obzirom da PDV prestavlja oko 10% kupovne cene stana ovo nikada nije zanemarljiva cifra.

Šta je povrat PDV-a?

Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana predstavlja poresku olakšicu kojom država pomaže lica koja nisu stambeno obezbedjena. Refundaciju možete dobiti samo prilikom kupovine novog stana, od investitora.

Uslovi

 • 1. Da od 1.jula 2006.godine do dana overe ugovora o prodaji kupac nije imao nekretninu na svoje ime u Republici Srbiji.
 • 2. da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena.

Dokumentacija

 • 1. Zahtev za refundaciju ( RFN obrazac)
 • 2. Izjava kupca da kupuje prvi stan (IKPS pdv obrazac)
 • 3. Ugovor o prodaji nepokretnosti
 • 4. Konačni račun prodavca u kome je iskazan PDV.
 • 5. Potvrda prodavca da je cena isplaćena
 • 6. Dokaz da je cena isplaćena
 • 7. Izvod iz matične knjige rođenih kupca.
 • 8. Uverenje o državljanstvu kupca.
 • 9. Lična karta kupca
 • 10. Uverenje o prebivalištu.
 • 11. Uverenje da kupac nije obveznik poreza na imovinu.
 • 12. Fotokopija gradjeniske dozvole.
 • 13. Kopija kartice tekućeg računa kupca
 • 14. Potvrda banke o izvršenom plaćanju koji izdaje prodavac.
 • 15. Zapisnik o primopredaji nepokretnosti.

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju za članove domaćinstva

 • 1. Potvrda da je fizičko lice član tog domaćinstva
 • 2. Uverenje o državljanstvu
 • 3. Uverenje o prebivalištu
 • 4. Uverenje da nije obveznik poreza na imovinu.